SUSUNAN KELUARGA/TUNJANGAN KELUARGA

PERSYARATAN KEPENGURUSAN SUSUNAN KELUARGA 

  1. FORMULIR SUSUNAN KELUARGA DARI DINAS YANG BERSANGKUTAN (SUDAH TTD LURAH)

  2. FC KK DAN KTP DARI DINAS YANG BERSANGKUTAN